Aktuelt | Sist oppdatert: 29.08.2023, 11:47

Reiserapport: Studietur til Svalbard

Diplomoppgaven til Ilka Doval handler om hva som kan gjøres rundt en gruve i Longyearbyen når driften skal avsluttes.

Den hundre år gamle gruvetradisjonen på Svalbard nærmer seg slutten, som også innebærer stenging av Norges siste kullgruve. I sin tid, ble Longyearbyen grunnlagt på grunn av gruvedrift, som har vært den viktigste bærebjelken for samfunnet på Svalbard fram til nå. Ilka vil derfor se på hvordan området utenfor Gruve 7 kan åpnes opp for besøkende som ønsker å lære mer om tradisjonen som har gjort Longyearbyen, og Svalbard, til stedet det er i dag.

Ilka lagde flere planer for hvordan miljøet kan bevares mest mulig autentisk samtidig som det legges til rette for en ny bruk. Planene kom til gjennom å diskutere forskjellige tanker rundt Svalbardmiljøloven og definisjonen av et kulturmiljø. Ved å se på nye vannveier, sikring av noe av de forurensede massene rundt gruva og enkle terrenginngrep for å slake ut de bratteste skråningene, kan det bli forsvarlig å tilrettelegge for ny bruk rundt gruva.

I oppgaven, har Ilka delt inn fjellet der gruva befinner seg i tre deler med ulike formål: formidling av gruvehistorie, opphold og kulturminnesti.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.