Aktuelt | Sist oppdatert: 09.02.2024, 11:24

Reiserapport: Sentrumsutvikling av Ørnes

I diplomoppgaven sin, ønsker Henrik Bjørgan å forstå tettstedet Ørnes og se på hvilke utfordringer og muligheter som er aktuelle for utviklingen av Ørnes sentrum.

Det ble tidlig klart for Henrik at han ønsket å se på overgangen mellom land og hav for sin masteroppgave. Hvordan landskapsarkitektur kan være med på å tilgjengeliggjøre, og skape en attraktivitet i utformingen mellom land og vann?

Valget av sted falt på Ørnes. Ved sjøen der ligger det et større sentralt utviklingsområde kalt Fyllinga. Kommunen stilte også et åpent spørsmål om hvordan dette arealet skulle bli tatt i bruk. Ørnes ga Henrik muligheten til å lære mer om hvor viktig landskapsarkitektur kan være, for god stedsutvikling av mindre plasser i Norge.

Hovedmålet med oppgaven er å forstå tettstedet Ørnes, og deretter se på hvilke utfordringer og muligheter som er aktuelle for utviklingen av Ørnes sentrum. Her spiller utviklingen av Fyllinga en viktig rolle. Underveis i befaringen ble det tydelig for Henrik at tettstedet Ørnes og Meløy kommune mangler gode møteplasser. Derfor ville han se på hvordan disse kan skapes, til tross for de lokale avstandene.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt.

Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.