Aktuelt | Publisert: 29.08.2023

Reiserapport: Lys i Nord-Norske hus

Som problemstilling i sin diplomoppgave, har Sine Martinsen Walle tatt for seg gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark.

Under siste kvartal av andre verdenskrig ble innbyggerne i Nord-Troms og Finnmark utsatt for «den brendte jords taktikk» hvor innbyggerne i landsdelen ble tvangsevakuert. Hjemmene deres ble bombet og brent ned.

Da krigen kom til slutten, måtte derfor landsdelen gjenreises igjen og dette med begrensede midler og tid. Det ble arrangert en arkitektkonkurranse, hvor spesielt nyutdannede arkitekter ble sendt til Nord Norge for å tegne typehus. Planene var svært funksjonalistiske og effektive. Husene ble masseprodusert i byggesett og framstod uniforme. Med årene har folk gjort husene til sine egne, og mange har bygd på for behov. I dag er det få av husene som ser ut som de var tenkt opprinnelig og mange står tomme da befolkningen flyttet sørover.

Sinas problemstilling ble da: Hvordan kan gjenreisningshusene rehabiliteres med respekt for kulturhistorien, og parallelt tilfredsstille kriteriene for ett godt hjem i 2023?

I forbindelse med problemstillingen gikk Sinas studietur til Hammerfest hvor hun besøkte gjenreisningsmuseet og dokumenterte hus i kommunen. Huset som ble utgangspunktet for oppgaven ligger i Hasvik, et tettsted på Sørøya.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.