Aktuelt | Sist oppdatert: 29.08.2023, 11:38

Reiserapport: Grensepost og fiskevær i Vardø

I diplomoppgaven sin, transformerer Marie Mork Nielsen et eksisterende buanlegg i Vardø havn.

Like utenfor fastlandet på Varangerhalvøya i Finnmark, ligger den lille øya Vardø. Landskapet er karakterisert av sedimentære bergarter som veksler mellom å bukte seg slakt og stupe ned i marineblått hav. Vardø er den østligste bosetningen i Norge og én av de eldste byene i Finnmark. Øya har vært en viktig grensepost og geopolitisk lokasjon gjennom historien. Dette står like sterkt i dag, hvor en del av Vårberget i dag brukes som militær radarstasjon for NATO.

Frem til 1960-tallet har Vardøs historie som fiskevær vært preget av rik tilgang på naturressurser, stor tilflytting utenifra og Pomorhandel på tvers av landegrenser. I løpet av 1960-1990, derimot, var byen preget av nedgangstider i fiskeindustrien. Sildekrise, selinvasjon, kollaps i fiskebestanden og innføring av regulerte kvoter er noen hendelser som preget fiskevær som Vardø. I dag er Vardø havn preget av stort forfall, tomme fiskebruk og kaianlegg.

Maries oppgave tar for seg en strategi for å styrke fiskerens posisjon i nord - gjennom et kombinasjonsbruk for foredling av fisk og tang i ett og samme bygg. Oppgaven utforsker en fremtidsrettet industri som tar utgangspunkt i historiske tradisjoner og byggeskikk.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.