Aktuelt | Sist oppdatert: 05.02.2024, 17:00

Reiserapport: Gravplasser i ørkenen

Diplomoppgaven til Akram Ghaly har som mål å gjenoppfinne ørkengravplasser i Egypt ved å se på tørre landskap og betydninger av kirkegårdens rom.

Diplomoppgaven til Akram Ghaly har som mål å gjenoppfinne ørkengravplasser i Egypt ved å se på tørre landskap og betydninger av kirkegårdens rom.

Gjennom prosjektet, undersøker Akram den nåværende tilstanden til gravplasser i Egypt og hvilke kulturelle og sosiale betydninger gravplasser har for samfunnet. Arbeidet inkluderer da også å se på utviklingen av bygging av gravplasser fra de faraoniske, koptiske, islamske periodene og frem til i dag. I tillegg gjennomfører Akram case-studier, feltundersøkelser og befaring.

Oppgaven brakte Akram til Kairo og området rundt hovedstaden. Han besøkte blant annet eksisterende gravplasser for å forstå kulturen rundt forskjellige begravelsespraksisen, Nasjonalmuseet for egyptisk sivilisasjon og pyramidene i Giza.

Funnene hans viser at nyutviklede gravplasser står overfor flere utfordringer som overbefolkning, mangel på tilstrekkelige designløsninger og «døde byer». En annen utfordring er utformingens fokus på funksjonalitet uten å ta hensyn til hvordan gravplassene påvirker landskapet eller sosiale aspekter i området. For å takle disse utfordringene, foreslår Akram å skape et minnested som respekterer natur- og kultursammenhenger.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt.
Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.