Aktuelt | Sist oppdatert: 11.05.2023, 14:46

Reiserapport: Reiserapport fra Støtt

Diplomoppgaven til Oda Tingstad og Karine Hammer Espedalen omhandler den militære bebyggelsen som etter krigen står igjen langs hele Norges kyst, og ser på hvordan denne bebyggelsen kan tas i bruk på en ny måte.

Oda og Karine skal utforske og utfordre hvordan man kan gi nytt liv til noe som i utgangspunktet er tilpasset et veldig spesifikt program - hva må endres, bearbeides, bevares, tilføres eller fjernes? Arbeidet vil bli en undersøkelse i menneskelig opplevelse av rom, transformasjon og ny bruk av eksisterende strukturer, samt bevaring og forsterking av essensielle kvaliteter.

Utgangspunktet for arbeidet ble et militært kystanlegg på Støtt. Anlegget består av kanonstillinger, en rekke ruiner og flere bunkere av ulik karakter. Reisen til Støtt bestod av befaring av anlegget, samtaler med fastboende om øyas historie og til slutt oppmåling av kystanlegget. Oda og Karine tok også turen til kystanlegget på naboøya, Arnøy.

I form av tegningsmateriale og i forståelse av sted, historie, atmosfære og muligheter dannet reisen grunnlaget for det videre arbeidet med diplomoppgaven.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.