Aktuelt | Sist oppdatert: 24.05.2023, 13:30

Reiserapport: Bokvalitet i Stavanger

Gjennom sin diplomoppgave, utforsker Solveig Tjetland hvordan man kan bygge tettere i en by samtidig som man planlegger for bokvalitet i Stavanger.

Gjennom sin diplomoppgave, utforsker Solveig Tjetland hvordan man kan bygge tettere i en by samtidig som man planlegger for bokvalitet i Stavanger.

Solveigs diplomoppgave går ut på å se på studentboliger med et større fokus på bokvalitet og tetthet på østsiden av Stavanger sentrum. Som student er man ofte ny i byen med få eller ingen bekjente. Kollektive bomod­eller kan da være en kvalitet i hverdagen ved at man kan invitere nye venner på mid­dag siden man har en større stue, samtidig som man har sitt eget rom.

I forbindelse med arbeidet, var Solveig på tomtebefaring på Kjelvene i Stavanger og en studietur i København.

I Stavanger-Øst møtes eldre trehusbebyggelse, gammel industri og nye boligom­råder. Ved å oppleve gateløpene, materialbruken og overgangen mellom de ulike typologiene kunne Solveig bedre forstå området – hvordan det brukes i dag og hvordan tilrettelegge for fremtidig bruk.

Turen til København hadde flere stoppunkter som Charlottetåret og studentboligen Tietgenkollegiet av Lundgård & Tranberg, Dortheavej og Bjerget (The Mountain) av BIG. Danmark har flere gode referanser på nyere boligprosjekter og et annerledes syn på bolig­markedet som gir en annen innfallsvinkel på boligprosjektene.

Les hele reiserapport her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.