Aktuelt | Sist oppdatert: 23.02.2023, 13:47

Reiserapport: Reiser i Viken og omegn

I sitt diplomprosjekt, utforsket Sofie Finnøy Vestøl og Åse Lilly Salamonsen forebygging av fødselsdepresjon gjennom tjenestedesign.

Problemstillingen var «Hvordan kan vi bedre ivareta psykisk helse under svangerskap og barsel?». For å utforske dette dro Sofie og Åse Lilly til flere helsestasjoner i Viken og omegn for å snakke med helsesykepleiere og jordmødre, samt til kommuner for å snakke med ordførere. De hadde også digitale møter med brukere og helsepersonell fra hele landet.

Ved å bruke tjenestedesign-metoder, ville Sofie og Åse Lilly å se på hvordan de kan skape løsninger som ivaretar brukerne (mor, partner, barn) på en god måte, og som støtter helsepersonell i deres arbeid. De tok utgangspunkt i samtalene for å idémyldre og lage konsepter sammen med mødre, partnere og helsepersonell. Dette resulterte i tjenesten Omsorg, som gir informasjon og tilrettelegger for samtaler om psykisk helse i svangerskap og barsel.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.