Aktuelt | Sist oppdatert: 13.09.2022, 06:21

Reiserapport: Reisebrev fra Sverige

For sin diplomoppgave, ønsket Sophie Sandaker å fordype seg i arkitekturens grunnleggende prinsipper ved å prosjektere et krematorium.

Sophie ville utforske rom, konstruksjon, materialitet og lys, og sette dette opp mot kontekst og funksjon. Hun mener at det virkelig spennende i arkitekturen er møtet mellom en bygnings funksjon og arkitekturens visuelle og romlige kvaliteter, og hvordan arkitekturen legger til rette for bruken, stemningen og atmosfæren i en bygning.

Etter litt vurdering, falt valget på prosjektering av et krematorium. Krematoriet som program tillater romlig og arkitektonisk utforsking og formgiving liknende et kirkerom. Samtidig vil det funksjonelle og logistiske samspillet mellom seremonirom, andre publikumsrom, arealer for ansatte og tekniske funksjoner, gi prosjekteringen en spennende ryggrad som er forankret i logistikk og ikke bare estetikk.

Studieturen gikk da ut på å undersøke eksisterende krematorier og andre relevante prosjekter i Sverige. Der hentet Sophie inspirasjon og lærdom om hva et krematorium er, hva det kan være, og hvordan det skal fungere på best mulig vis både for pårørende og for de som jobber der.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 1500 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.