Aktuelt | Sist oppdatert: 08.04.2020, 08:56

Regjeringens krisepakke for studenter - ikke godt nok

- Å tilby studenter hjelp i form av et ekstra lån, og ikke stipend, er en urimelig forskjellsbehandling mellom studenter og arbeidstakere, sier Sigrid Jordet Bruheim.

Vararepresentant  og landskapsarkitekturstudent Sigrid Jordet Bruheim

Torsdag la regjeringen frem sitt forslag til krisepakke for studenter i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Etter dette forslaget vil hele vårens stipend komme inn på konto etter påske, samtidig som det åpnes for at studenter som har mistet deltidsarbeid kan søke om et tilleggslån. 15. april vil alle studenter få utbetalt 27 550 kroner for april, mai og juni. Tilleggslånet som studentene kan søke om er på 26 000 kroner.

Sigrid Jordet Bruheim er vara for studentrepresentant i AFAGs forbundsstyre. Hun stiller seg kritisk til den nye tiltakspakken fra regjeringen.

- Dette betyr i praksis at vi betaler vår egen krisepakke.

Tilleggslånet på 26 000 kroner er ment til å dekke tapt arbeidsfortjeneste for månedene etter påske frem mot sommeren. I tillegg til å finansiere sin egen krisepakke, understreker Bruheim at studentene må spare på kronene for å få råd til å leve som normalt i juli.

- Slik forslaget foreligger legger regjeringen opp til at vi ikke mottar støtte i juli måned. Mange studenter, inkludert meg selv, får ikke jobbet i sommer og vil sitte igjen uten inntekt for juli.

Oppdatering fra regjeringen 3. april: deler av lånet blir omgjort til stipend