Aktuelt | Sist oppdatert: 14.10.2020, 11:55

Positive tall for nyutdannede

Arkitektenes fagforbund har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer med eksamensår 2020. I Undersøkelsen svarer 61 % av de nyutdannede i 2020 at de har fått relevant arbeid etter fullført grad.

Det har gått drøye seks måneder siden Norge stengte ned som følge av utbruddet av Koronaviruset. Få måneder etter nedstengningen fullførte en rekke studenter sitt studieløp og skulle ut i arbeidslivet som arkitekter og landskapsarkitekter. AFAGs ledighetstall viste en skyhøy økning i antall ledige på markedet i april og mai, og det var knyttet stor usikkerhet til hvorvidt det ville være et godt marked for arkitekter fremover.

I lys av dette ser vi positivt på at 61 % av våre medlemmer med eksamensår 2020 har rapportert inn at de har fått relevant arbeid etter studiene. Majoriteten av de ferske arbeidstakerne forteller at de har fått fast jobb i heltidsstilling i privat sektor. Utdannelsessted utgjør ingen nevneverdig forskjell blant nyutdannede som har fått jobb. Samtidig skulle vi gjerne sett at enda flere hadde fått tilbud om jobb. 

Parallelt med dette har AFAG observert at ledighetstallene har gått jevnt nedover de siste fem månedene. I september var det 499 ledige arkitekter og landskapsarkitekter på markedet, mot 982 i april. Tallene er samtidig vesentlig høyere enn innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I september 2019 var det 119 ledige arkitekter og landskapsarkitekter på markedet.

Dette er første gang AFAG gjennomfører en undersøkelse blant nyutdannede og dermed første gang det har blitt kartlagt hvor stor andel av denne gruppen som har fått jobb etter endt utdannelse. Vi håper på å fortsette å undersøke samme antall i fremtiden, og at vi dermed kan si noe mer om trendene for nyutdannede i årene som kommer.

Alle AFAGs medlemmer er velkomne til å ta kontakt med oss for råd og bistand i forbindelse med karriereutvikling. Det kan dreie seg om alt fra hjelp til å utforme søknad til å se over arbeidskontrakt. Les gjerne mer om hva du bør tenke på når du skal ut i arbeidslivet, og hold deg oppdatert på kurs og annen relevant informasjon.Relaterte Saker

Webinar om praktisk bruk av kunstig intelligens

Publisert: 21.02.2024

Mandag 11. mars, klokken 18:00 holder Akademikerne webinar om kunstig intelligens.

Les mer

Tiltak for arbeidssøkende og nyutdannede uten jobb

Publisert: 13.02.2024

Som en følge av den vanskelige situasjonen i arkitektbransjen har AFAG besluttet å redusere kontingenten for nyutdannede og øke kursstøtte for alle arbeidssøkende.

Les mer