Aktuelt | Sist oppdatert: 02.08.2018, 14:56

Personvern i AFAG

Antakelig fra 23. mai 2018 vil det bli innført nye og strengere personvernregler gjennom EUs personvernforordning. Denne er også Norge underlagt og personopplysningsloven vil få endringer. Med de nye reglene er virksomhetene pålagt å skaffe seg oversikt over hvilke personopplysninger virksomheten samler inn og behandler, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Les mer om hva dette vil bety for deg som medlem i AFAG.

I Arkitektens fagforbund behandler vi personopplysninger om medlemmene hver eneste dag. Det må vi selvfølgelig gjøre for å kunne drive AFAG som medlemsforening med alt det medfører av registrering av navn, arbeidssted, adresser og telefonnumre. Denne behandlingen er underlagt personopplysningsloven som setter strenge krav til hvordan virksomheter kan behandle personopplysninger. Antakelig fra 23. mai 2018 vil det bli innført nye og strengere personvernregler gjennom EUs personvernforordning. Denne er også Norge underlagt og personopplysningsloven vil endringer. Med de nye reglene er virksomhetene pålagt å skaffe seg oversikt over hvilke personopplysninger virksomheten samler inn og behandler, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. For deg som medlem i AFAG er vårt grunnlag for å behandle opplysninger om deg basert på avtale. Alle virksomheter er forpliktet til å sette seg inn i de nye reglene og de nye pliktene som følger av personvernforordningen.

Med de nye reglene skal alle virksomheter ha en forståelig personvernerklæring. Dette innebærer at vi må gi informasjon til medlemmene om hvordan vi behandler personvernopplysninger og denne informasjonen må være lett tilgjengelig og skrevet på en måte som er forståelig. Alle virksomheter skal dessuten vurdere om forskjellige tiltak utgjør en stor risiko for personvernet og samtidig vurdere hvilke konsekvenser tiltaket kan få for personvernet. Alle nye løsninger skal også ha såkalt innebygget personvern. Det betyr at nye tiltak og systemer skal bygges opp på en måte som best mulig ivaretar personvernet. Flere nye virksomheter må opprette personvernombud. Virksomheter som ikke er pålagt å ha personvernombud er oppfordret til å vurdere om man likevel skal ha slik ordning.

Alle databehandlere får nye plikter etter de nye reglene. Dette innebærer at alle AFAGs underleverandører, dvs. leverandører av IT-løsninger m.m., må ha rutiner for innsamling og bruk av personopplysninger. Dette betyr at f.eks. AFAGs leverandør av medlemsregisteret selv må ha rutiner for hvordan de samler inn og bruker personopplysninger som omfatter våre medlemmer. Databehandlere som bryter reglene kan bli holdt økonomisk ansvarlig.

De nye reglene oppfordrer til å samarbeide i egne nettverk og å opprette og følge bransjenormer. AFAG vil arbeide med andre forbund i Akademikerne og det vil bli vurdert om det skal opprettes en felles bransjenorm. Dette kommer vi nærmere tilbake til.

Den beste måten å være tilpasset de nye reglene på er å ha gode rutiner. I AFAG går vi nå gjennom alle rutinene vi har på behandling av personopplysninger for å vurdere om de må endres. Vi vurderer avtaler vi har med databehandlere og vi  vurderer om vi bør velge andre og bedre måter å oppfylle kravene på. I tiden framover kan du som medlem forvente å motta mer informasjon fra AFAG om personvern – og alle medlemmer er naturligvis hjertelig velkommen til å stille oss spørsmål som har med vår behandling av personopplysninger å gjøre.

Siste nytt

Finn én av AFAGs julebokser!

Publisert: 02.12.2021

Torsdag 9. desember legger vi ut 28 julebokser med eksamensforfriskninger på utvalgte studiesteder for arkitektur, planlegging og design i Norge og Danmark. 

Les mer

Velkommen til utdelingen av AFAGPRISEN 2021

Publisert: 18.11.2021

Vi ønsker velkommen til utdelingen av AFAGPRISEN 2021, 8. desember kl. 17-19 i Josefines gate 32.

Les mer

Webinar om optimalisering av pensjon for næringsdrivende

Publisert: 16.11.2021

Akademikerne næringsdrivende ønsker velkommen til webinar om optimalisering av pensjon for næringsdrivende, mandag 22. november kl. 18-19. 

Les mer