Aktuelt | Sist oppdatert: 06.08.2018, 14:23

Pensjonisttilværelsen for offentlig ansatte avgjøres nå

En viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass, har vært en god, trygg pensjonsordning. De neste ukene står slaget om fremtidens pensjoner.

Om noen få dager starter forhandlingene om den fremtidige pensjonsordningen til de offentlig ansatte. Pensjon er ekstremt komplisert, for mange ligger det langt frem i tid, og de færreste har et klart bilde av hva de vil få utbetalt når de slutter å jobbe. Men det som skjer de neste ukene og månedene vil få stor betydning for mange hundre tusen eksisterende og fremtidige ansatte – og for samfunnet.

Offentlig sektor har aldri vært lønnsledende for høyt utdannede. Likevel har staten, kommunene og sykehusene vært en attraktiv arbeidsplass. For leger, for ingeniører, for økonomer og andre med lang utdanning. Deres kompetanse er helt nødvendig for å levere gode velferdstjenester til befolkningen. Det er mange grunner til at folk søker seg til det offentlige: Én av dem er en følelse av trygghet knyttet til en god pensjon. Det er ingen selvfølge at den fremtidige pensjonsordningen blir god.

Aller først: Det er helt nødvendig at dagens pensjonsordning i offentlig sektor endres. Pensjonsreformen fra 2011 innebærer at pensjonen blir dårligere jo yngre man er. Gjør vi ikke endringer nå, vil dagens 20-åringer risikere å sitte igjen med rundt 40 prosent av sluttlønnen sin i pensjon, mens man tidligere har vært garantert 66 prosent av sluttlønn ved full opptjening.