Aktuelt | Sist oppdatert: 03.07.2019, 19:38

Nytt om AFAGs konfliktfond

Alle medlemmer i AFAG (bortsett fra studentmedlemmene) er pliktig til å betale en engangsavgift til AFAGs konfliktfond. Fondet er til for å gi medlemmene økonomisk hjelp ved brudd i lønnsforhandlinger, streik og til juridisk bistand.

For å forenkle innbetalingen til Konfliktfondet vil avgiften fremover bli fakturert på samme faktura som ordinær kontingent. Det vil fremgå tydelig av fakturaen hva som er kontingent og hva som er avgift til Konfliktfondet. Det understrekes at avgiften bare skal betales en gang. Endringen vil i første rekke kun ha praktisk interesse for nye medlemmer, her definert som medlemmer innmeldt etter 12. desember 2017.

Dersom avgiften på kr. 300 ikke er betalt har man ikke krav på konfliktstøtte.

Spørsmål kan rettes til post@afag.no