Aktuelt | Sist oppdatert: 27.06.2022, 10:32

Ny spansk lov om arkitekturkvalitet godkjent

Onsdag 8. juni ble en lov om arkitekturkvalitet godkjent i Spania.

Loven ble lansert av det spanske departementet for transport, mobilitet og byplanlegging og støttet av den spanske arkitektforeningen, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España / Rådet for Arkitektforeninger i Spania (CSCAE). Den nye lovgivningen anerkjenner den essensielle rollen arkitektur spiller i folks velferd, bærekraft, identitet og fellesskap, samt i landets økonomiske og sosiale utvikling.

«Det er den første loven med mål om å beskytte, fremme og spre arkitekturkvalitet som et verktøy for generell interesse og som søker å fremme beskyttelsen av arkitekturarv, fremme konservering, fremme forskning, innovasjon, digitalisering, industrialisering og kreativitet og fremme bruken av kvalitetsprinsippet i området for offentlige anskaffelser, samt andre formål».

Et sentralt punkt i loven er dannelsen av to nye etater innenfor regjeringen som skal veilede handling og forbedre rollen til offentlige etater. De nye etatene er La Casa de la Arquitectura (Huset for arkitektur) og El Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura (Rådet for arkitekturkvalitet).

Huset for arkitektur vil fungere både som et museum og som en plattform for kunnskapsutveksling mellom institusjoner og assosiasjoner som arbeider med å spre arkitektur. Målet er å bli en standard for spredningen av arkitektur, både nasjonalt og internasjonalt.

Rådet for arkitekturkvalitet er en plattform for å dele kunnskap og tilby rådgivning i saker relatert til lovens innhold. Rådets funksjoner er delt opp i to deler. Den ene har som mål å beskytte, fremme og spre arkitekturkvalitet og forbedre styring og ettersyn. Den andre fokuserer på saker rundt offentlige anskaffelser, som å fremme bruken eller endringen av standarder eller målenheter av generell natur for å forbedre arkitekturkvalitet.

Loven ble iverksatt 16. juni.