Aktuelt | Sist oppdatert: 06.08.2018, 13:50

Ny offentlig tjenestepensjon

Etter at forsøket i 2015 på å komme frem til enighet om ny offentlig tjenestepensjon strandet, har partene på nytt satt i gang forhandlinger for å finne felles enighet og retning for innholdet i fremtidens offentlige tjenestepensjon.

Partene, som består av LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet begynte selve forhandlingene i starten av februar etter en forberedende periode som resulterte i en samlet rapport. Denne rapporten gir en felles beskrivelse av hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning. Rapporten kan du lese her.

Målet er at selve forhandlingene, som ledes av sosial- og arbeidsminister Anniken Hauglie skal være fullført til 1. mars. For Akademikernes del, er det særlig problematisert at langtidsutdannede kan risikere å komme langt dårligere ut med ny ordning enn gjeldende ordning dersom regjeringen får gjennomslag for sine skisser rundt et nytt system. Dagens 25-åringer vil kunne få helt ned i 42 prosent av lønnen de har i slutten av karrieren i pensjon, mot 66 prosent for dem som går av med pensjon i dag. I Akademikernes forhandlingsutvalg deltar Kari Sollien, Anders Kvam og Jan Olav Birkenhagen.

- Det lar seg ikke gjøre at det offentlige skal kunne ha samme lønnsnivå som det private. Derfor, for å konkurrere om de beste arbeidstakerne, har det offentlige i alle år kunne vist til en meget god pensjonsordning. Dersom pensjonsvilkårene skulle bli dårligere i det offentlige for høyt utdannende, vil vi kunne miste en stor gruppe potensielle arbeidstakere i fremtiden. Dette vil gå ut over samfunnet som helhet da vi trenger dyktige ansatte i det offentlige. I forhandlingene er det viktig å kjempe for at de med lang utdanning får pensjonsopptjening som tar høyde for at denne gruppen har færre år som yrkesaktive, sier advokatfullmektig Christian Prestholdt Selen i AFAG.

Christian Prestholdt Selen deltar i en ad hoc forhandlingsgruppe der alle foreningene i Akademikerne er representert med en person hver. Ad hoc utvalget jobber tett opp mot Akademikernes forhandlingsutvalg.