Aktuelt | Sist oppdatert: 15.03.2024, 10:13

Ny ledighetsundersøkelse er sendt ut

Ledighetsbarometeret våren 2024 er sendt per e-post til alle ordinære medlemmer.

I høst gjennomførte vi for første gang en undersøkelse om ledighet blant våre medlemmer. Bakgrunnen for Ledighetsbarometeret 2023 var en pågående negativ utvikling i arbeidsmarkedet for ansatte i byggebransjen, og vi i Arkitektenes fagforbund opplevde en betraktelig økning i henvnedelser fra medlemmer som ble permittert eller sagt opp. 

For å følge utviklingen i arbeidsmarkedet gjennomfører vi nå et nytt ledighetsbarometer. Tallgrunnlaget fra undersøkelsene blir viktig i vårt arbeid med å bistå medlemmer på best mulig måte framover. Undersøkelsen er sendt per e-post til alle ordinære medlemmer. 

Ved spørsmål om Ledighetsbarometeret våren 2024, ta kontakt på post@afag.no.