Aktuelt | Sist oppdatert: 14.01.2021, 14:25

Ny arkitekturpolitisk plattform

Norske arkitektorganisasjoner har sammen utarbeidet en plattform der de samarbeider mot felles politiske mål.

Gjennom en nyopprettet politisk plattform vil et nettverk av norske arkitektorganisasjoner jobbe mot felles mål innenfor arkitektur og politikk. Menneskeskapte omgivelser påvirker alle deler av samfunnet og kan skape tilhørighet, fellesskap og trygghet. Videre blir også samfunnsutvikling og klima påvirket av planlegging, arkitektur og design.

Arkitektorganisasjonene er enige i at utviklingen av dette politiske feltet må være basert på kunnskap, tverrfaglig utvikling og demokrati. For øyeblikket er det politiske ansvaret for bygde omgivelser fordelt mellom ulike stortingskomiteer. Ett av målene er derfor å formalisere bygde omgivelser som et eget saksområde med en egen stortingskomite. Dette vil samle politiske prioriteringer og innspill, tydeliggjøre forventninger til arkitektbransjen og øke den positive samfunnseffekten av det som planlegges og bygges.

Det andre målet omhandler en utredning av den fysiske planleggingen. Organisering og koordinering innad i bygg- og anleggsvirksomheten påvirker samfunnet gjennom ressursbruk, utslipp og bærekraft. Derfor er det et behov for en offentlig utredning som ser på hvordan planleggingen svarer på samfunnets forventinger og behov. En slik utredning vil også utforske hvordan potensialet for verdiskaping og samfunnsnytte kan bedre realiseres i det som planlegges og bygges.

Videre fokuserer plattformen og organisasjonene sitt politiske arbeid på fire områder: bolig og boområder, arealbruk og fortetting, offentlige anskaffelser og transformasjon. Målet med å jobbe politisk er at nettverket vil bli ansett som en viktig stemme med faglig sterk og relevant kompetanse innenfor politikk og arkitektur. Slik vil nettverket bli lyttet til når beslutninger innenfor arkitekturfeltet blir tatt.

Nettverket er allerede godt i gang med å vurdere mulighetene for politisk påvirkning i 2021.

Organisasjonene som har utformet plattformen, er: Arkitektbedriftene i Norge, Arkitektenes fagforbund, Norske arkitekters landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, og Norske landskapsarkitekters forening.

For mer informasjon om den arkitekturpolitiske plattformen, trykk her.