Aktuelt | Sist oppdatert: 16.10.2019, 15:15

Nordisk møte i Stockholm

Hvert år samles de nordiske arkitektfagforeningene for å utveksle erfaringer og ideer. I år var møtet i Stockholm fra 10.-11. oktober med Sveriges Arkitekter som vertskap og Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) fra Danmark, AKF fra Færøyene og Arkitektenes fagforbund fra Norge som deltakere.


Hvert år samles de nordiske arkitektfagforeningene for å utveksle erfaringer og ideer.

Hensikten med møtet er å utveksle tallgrunnlag om medlemsutvikling, lønnsstatistikk og arbeidsledige og ikke minst å utveksle erfaringer og ideer. Selv om det er store likheter i Norden er det også bestemte forskjeller, ikke minst når det gjelder arbeidsmiljølovgivning, dagpengeregler, fødselspermisjon og forsikringsordninger. Når det gjelder arbeidet med medlemsrekruttering og medlemsfordeler er det svært nyttig å høre hva tilsvarende foreninger i andre land gjør og tilbyr, og det er relativt ofte vi snapper opp gode ideer som vi selv setter ut i livet.

I år var det likevel punktet på dagsordenen om politisk påvirkning som vekket størst oppmerksomhet. Hvordan arbeider vi for å få politikere og andre til å få interesse og oppmerksomhet for våre saker? I Sveriges Arkitekter har de en heltidsansatt person som jobber med dette og det er liten tvil om at dette også gir resultater. For Arkitektenes fagforbund var dette svært lærerikt og tankevekkende på den måten at vi stadig må spørre oss om vi i Norge har organisert oss optimalt for å stå samlet som bransje med mulighet for å nå frem hos politisk institusjon.

I Arkitektenes fagforbund samarbeider vi godt med de andre organisasjonene i bransjen om viktige lovendringer m.v. og vi deltar i høringsarbeid gjennom medlemskapet i Akademikerne. Vi skal lære av hvordan andre arbeider, og vi i Arkitektenes fagforbund skal anstrenge oss for å finne effektive samarbeidsformer slik at vi kan lykkes med å fremme arkitektenes faglige og økonomiske interesser og anseelse i Norge. Til neste år er det Norge som er vertskap for nordisk møte, da skal vi forhåpentligvis være i stand til å svare ut hvilke grep vi selv har funnet for å lykkes bedre med den politiske påvirkningen.