Aktuelt | Sist oppdatert: 13.02.2020, 11:25

Mot slutten for sentral godkjenning?

Lederen for det såkalte Byggkvalitetutvalget, Nils-Henrik von der Fehr, overleverte tirsdag 5. februar rapporten Forsvarlig byggkvalitet til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Mandatet til utvalget har vært å sikre kvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Utvalget har gitt innspill for å vurdere hvilke virkemidler som bidrar til å ivareta målsettingen om forsvarlig byggkvalitet.

I rapporten foreslås drastiske tiltak. Blant annet å fjerne sentral godkjenning, ansvarsrett og tiltaksklasser.

Om ansvarsretten skrives følgende i rapporten: «dagens ansvarsrettssystem oppfyller ikke intensjonen om tydelig plassering av ansvar, men medfører tvert imot uklarhet og ansvarspulverisering».

Da det ble lagt frem forslag til endringer i byggesaksforskriften knyttet til den sentrale godkjenningsordningen, var Arkitektenes fagforbund blant annet kritisk til forslagene om å redusere kravene til både utdanningsnivå og krav til utdanning med praksis, fordi dette kunne få negative og drastiske konsekvenser for våre bygde omgivelser i fremtiden.  

Arkitektenes fagforbund vil sette seg grundig inn i forslagene som ble presentert i utvalgets rapport og vil utarbeide et svar i høringsrunden som ventes å komme i nær fremtid.

Rapporten Forsvarlig byggkvalitet kan du lese her.