Aktuelt | Sist oppdatert: 17.06.2021, 11:23

Arkitektenes fagforbund er Miljøfyrtårn-sertifisert!

3. juni ble Arkitektenes fagforbund Miljøfyrtårnsertifisert.

I Arkitektenes fagforbund tar vi hvordan vi påvirker mennesker, miljø og samfunn på alvor. Disse temaene står også høyt blant våre medlemmer. Derfor er miljø et prioritert satsningsområde for oss og vi ønsker å reflektere våre medlemmers engasjement.

Vi har brukt de siste månedene på å kartlegge hvordan vi ligger an i forhold til våre innkjøp, vårt energi- og transportforbruk og avfallshåndtering. Vi har også vurdert systemene vi har for HMS og arbeidsmiljø. Ved å få oversikt over dagens situasjon, kan vi forestille oss hvor vi ønsker å være i framtiden og legge planer for å komme dit.

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor. Vi jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Vårt miljøarbeid vil skje i det daglige gjennom konkrete tiltak slik at vi hele tiden tar flere steg i en grønn retning.

Vi ønsker å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.  

Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid! 

Om miljøfyrtårn 
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no