Aktuelt | Sist oppdatert: 10.01.2020, 12:41

Mer sykefravær blant ansatte i åpne kontorlandskap

Ny studie fra STAMI viser at ansatte som deler kontor har høyere risiko for legemeldt sykefravær.

Over lengre tid har flere private og offentlige virksomheter gått over til å organisere ansatte i åpne kontorlandskap og/eller delte kontorer for å spare kostnader. Kostnadene sies å kuttes ved at man har mindre utgifter grunnet lavere arealbehov, og forkjemperne argumenterer ofte med at åpne kontorløsninger øker produktivitet og stimulerer samarbeid.

Samtidig viser en ny studie fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) at ansatte som deler kontor har høyere risiko for legemeldt sykefravær. Studien viser at ansatte som jobber i åpent kontorlandskap eller deler kontor har henholdsvis 12 og 18 prosent høyere risiko for sykemelding enn ansatte i egne kontor. Økningen i fraværet gjelder på tvers av kjønn, alder, lederposisjon og utdanning. Åpne kontorløsninger kan spare kostnader, men denne studien viser at delte kontordesign også kan ha omfattende langtidskostander som i verste fall kan overskride innsparingene knyttet til areal.

Resultatene fra studien bekrefter tidligere funn fra Sverige og Danmark. En vesentlig styrke med STAMIs undersøkelse er at de har fått tilgang til å analysere data om sykefravær fra NAV heller enn at ansatte selv oppgir om de har hatt sykemeldingsperioder.

Økningen til sykefraværet er trolig sammensatt. En enkel årsak kan være at sykdommer forårsaket av virus som forkjølelse og influensa, smitter lettere i et åpent landskap. I tillegg finnes muligheten for at støy eller andre forstyrrelser fra kolleger og maskiner påvirker de ansattes evne til å konsentrere seg. Dette kan føre til en økt stressreaksjon som kan lede til mental overbelastning og lavere immunforsvar. Fra tidligere studier vet vi også at ansatte som opplever å ha nedsatt kontroll over sin egen arbeidssituasjon kan bidra til sykefravær.

Studien bør være av interesse for arbeidsgivere og burde tas med i beregningene ved innføring av åpne kontorløsninger.

Rundt 14 500 ansatte i 97 virksomheter deltok i undersøkelsen. 6328 personer møtte kriteriene som var satt til ansatte som jobber alene på eget kontor, deler kontor med en eller flere eller jobber i kontorlandskap. Ansatte som jobbet i butikk/verksted, behandlingsinstitusjon eller utendørs ble utelukket fra studien.
 

Referanse: 
Nielsen, M.B., Knardahl, S. (2019). The Impact of office Design on medically certified sickness absence. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. https://doi.org/10.5271/sjweh.3859 
 

Skrevet av Eli Kindervaag, organisasjonsrådgiver i AFAG