Aktuelt | Sist oppdatert: 16.04.2020, 23:19

Mars måned uten sidestykke

Etter nedstengningen av Norge 12. mars har antall permitterte arkitekter økt sterkt.

I februar 2020 var det registrert 151 ledige arkitekter. I mars er det 890 ledige arkitekter (i NAVs tall er interiørarkitekter inkludert i tallene for master i arkitektur/arkitekt), der 692 arkitekter er registrert som helt ledige og 170 er registrert som delvis ledige. De resterende 28 er landskapsarkitekter som er registrert som helt ledige.
 

Kilde: NAV

Det største antallet ledige arkitekter finner vi i naturlig nok i Oslo med 352 helt ledige arkitekter, 75 delvis ledige og 7 helt ledige landskapsarkitekter, deretter følger Viken med 126 helt ledige arkitekter, 30 delvis ledige og 7 helt ledige landskapsarkitekter, Vestland med 59 helt ledige arkitekter, 18 delvis ledige og ingen ledige landskapsarkitekter, Rogaland med 45 helt ledige arkitekter, 9 delvis ledige og ingen ledige landskapsarkitekter og Trøndelag med 30 helt ledige arkitekter, 9 delvis ledige og ingen ledige landskapsarkitekter. 

 

Kilde: NAV

Hvordan april-tallene blir vet vi ikke, men vi antar at tallene vil fortsette å øke.

Den kjønnsmessige fordelingen på de ledige er 378 helt ledige kvinner blant arkitektene og 101 delvis ledige. 17 kvinnelige landskapsarkitekter er rapportert som helt ledige.

Det er 314 mannlige arkitekter som er helt ledige og 69 som registrert som delvis ledige. 11 mannlige landskapsarkitekter er registrert helt ledige.


Kilde: NAV

 

Kilde: NAV

 

Den kjønnsmessige fordelingen i AFAGs medlemsmasse er 61 % kvinner og 39 % menn. Vi har ikke sikker kunnskap om det blant alle arkitekter som arbeider i Norge er den samme kjønnsfordelingen som i AFAG, men dersom vi antar at fordelingen i vår medlemsmasse er representativ for alle arkitekter så innebærer dette at det relativt sett er en større andel menn som nå er ledige enn kvinner. 

Vi har ikke ord for å beskrive den situasjonen som nå har oppstått for arkitektene i Norge. Arkitektbransjen er svært konjunkturutsatt og vi vet fra tidligere kriser at arbeidsledigheten blant arkitekter ofte stiger når det er nedgangstider. Arbeidsstyrken er derimot helt intakt og vi ber om at det offentlige er aktive pådrivere for at vedtatte og planlagte byggearbeider settes i gang så raskt det er praktisk mulig. Også private utbyggere henstilles om å holde byggeaktiviteten oppe. Byggebransjen er fastlands-Norges største næring og det har enormt uheldige ringvirkninger for økonomien i samfunnet om byggebransjen stagnerer. Etter hvert som samfunnet gradvis åpner fremover håper vi det blir høyere aktivitet i byggebransjen og at det offentlige bidrar til at vedtatte areal- og byggesaker ikke stopper opp i kommunene slik at vi også får arkitektene som nå er helt eller delvis ledige tilbake i fullt arbeid, uttaler generalsekretær Per Christian Opsahl i Arkitektenes fagforbund.

 

 


Relaterte Saker

Har du husket på forsikringer til studiestart?

Publisert: 10.08.2020

Som studentmedlem i AFAG har du tilgang på en av markedets beste forsikringspakker til en svært god pris.  

Les mer

Ledighetstallene for juli

Publisert: 04.08.2020

Arkitektenes fagforbund registrerer at ledighetstallene i sin helhet synker etter historisk høye tall i vår. Nedgangen skyldes en halvering av delvis ledige, mens antallet helt ledige har økt i juli. 

Les mer

Bli kjent med AFAG på NTNU!

Publisert: 03.08.2020

Arkitektenes fagforbund kommer til NTNU mandag 17. august for å møte nye arkitektstudenter. 

Les mer