Aktuelt | Publisert: 09.06.2021

Lønnsstatistikken for 2019 er tilgjengelig

Innrapporterte lønnstall fra AFAGs medlemmer per 01.09.2019 er nå tilgjengelige på våre lukkede medlemssider. 

Et viktig hjelpemiddel for medlemmene våre, uavhengig av hvilken sektor de tilhører, er lønnsstatistikken. Er du usikker på om lønnen du mottar er god, dårlig eller normal før gjennomføring av lønnsforhandlinger, kan du finne svar på det ved å bruke lønnsstatistikken. Om du vurderer å bytte arbeidsplass og om du lurer på om det er store lønnsforskjeller mellom privat og offentlig sektor, vil lønnsstatistikken kunne gi deg et godt anslag på hva du kan forvente i lønn. Dersom det utvikler seg store forskjeller i startlønn mellom kjønnene, er dette noe lønnsstatistikken vil fange opp.

Lønnsstatistikken er først og fremst en veileder, ikke en fasit. Det betyr at det er viktig at man bruker den korrekt. Under lønnsforhandlingene bør lønnsstatistikken derfor kun være et hjelpeverktøy. Gjennom selve lønnsforhandlingene, er det den faktiske situasjonen til arbeidstaker som må stå i fokus.

Vi er glade for at det i år ble ny rekord i antall medlemmer som har svart på undersøkelsen. Tallenes tyngde og pålitelighet baserer seg i stor grad på hvor mange som svarer. Det betyr at når flere svarer, så blir tallene mer pålitelige. Lønnsstatistikken er en av våre mest populære og etterspurte medlemsfordeler. Vi takker med dette alle som svarte på undersøkelsen. Den kunne ikke eksistert uten deres bidrag!

For å få tilgang til AFAGs lønnsstatistikk må du være medlem i AFAG.

 

Du finner lønnsstatistikken ved å logge inn på dine lukkende medlemssider her.