Aktuelt | Sist oppdatert: 18.11.2019, 10:13

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor og Oslo kommune 2019

Her er resultatene fra årets mellomoppgjør i kommunal sektor og Oslo kommune. 

I et mellomoppgjør forhandler man kun om lønn og ikke andre bestemmelser i tariffavtalen som arbeidstid eller lignende. 

Lokale, individuelle forhandlinger i kommunal sektor 

AFAG sentralt bisto flere av kommunene tilsluttet Kommunenes Sentralforbund (KS) med lokale, individuelle og frie forhandlinger i Hovedtariffavtalens kapittel 5 og 3 . Akademikerne gikk til brudd sentralt, men kom tilslutt til enighet med KS i meklingen.

Lokalt i kommunene har det blitt ført lokale, frie og individuelle forhandlinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, og der det har vært behov, mellom AFAG sentralt og arbeidsgiveren. Vi mottok gjennomsnittsresultater fra 30 for det meste små og mellomstore kommuner, hvor det fremforhandlede, individuelle resultatet i gjennomsnitt for AFAGs medlemmer i Hovedtariffavtalens kapittel 5 ble 3,64%. For AFAGs medlemmer som er ledere og omfattet av Hovedtariffavtalens kapittel 3, ble gjennomsnittsresultatet 8,81%. I kapittel 3 har vi kun et fåtall medlemmer. 

Sentralt lønnssystem i Oslo kommune 

Akademikerne jobber for å endre og modernisere lønnssystemet i Oslo kommune, og få på plass lokale, kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass. Lokale forhandlinger gjør at virksomhetene og etatene i kommunen kan bruke lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere viktig kompetanse. I dag er det disse avtalene som gjelder.

Akademikerne brøt i 2019 meklingen med Oslo kommune og vi gikk til en kort og målrettet streik for å kreve frie, lokale forhandlinger for Akademikernes medlemmer i Oslo kommune. Streiken ble avsluttet mandag 27. mai. Det sentrale tillegget som tilslutt ble gitt til alle medlemmer i AFAG i 2019 i Oslo kommune var på 2,62%.

Fellestrekk

Felles for begge tariffområder, både kommunal sektor KS, og Oslo kommune, er at AFAGs tillitsvalgte gjennom hele året kan forhandle frem individuelle lønnstillegg utenom det årlige lønnsoppgjøret. AFAGs tillitsvalgte i begge tariffområder kan bekrefte at det gjennom året blir fremforhandlet individuelle tillegg, basert på for eksempel endringer i stillingens innhold, eller skjevhet sammenliknet med andre i tilsvarende stillinger.

Du er velkommen til å ta kontakt med AFAG ved ytterligere spørsmål. Dere når oss på e-postadresse post@afag.no