Aktuelt | Sist oppdatert: 28.04.2022, 09:09

Lønnsstatistikken 2021 er tilgjengelig

Innrapporterte lønnstall fra AFAGs medlemmer per 01.09.2021 er nå tilgjengelige på våre lukkede medlemssider. 

Lønnsstatistikken er et viktig hjelpemiddel for medlemmene våre, uavhengig av hvilken sektor de tilhører. Gjennom lønnsstatistikken kan du finne svar på hvor lønnen din ligger i forhold til andre i bransjen og selv vurdere om lønnen du mottar er god, for lav eller normal. I tillegg kan lønnsstatistikken gi deg et godt anslag på hva du kan forvente i lønn om du er nyutdannet eller ønsker å bytte arbeidsplass. Slik kunnskap er nyttig å ta med seg inn i lønnsforhandlinger. Statistikken vil vise lønnsforskjeller mellom privat og offentlig sektor, og ulike geografiske områder i Norge, samt fange opp eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Hvor pålitelig statistikken er avhenger av hvor mange som svarer. Tallene blir mer pålitelige når flere svarer. Majoriteten av respondentene er arkitekter i privat sektor, deretter kommunal sektor. Denne fordelingen gjenspeiler vår medlemsmasse. Samtidig oppfordrer vi flere fra offentlig sektor til å fylle ut lønnsundersøkelsen slik at framtidige lønnsstatistikker blir enda mer pålitelige.

Lønnsstatistikken er først og fremst en veileder, ikke en fasit. Det betyr at det er viktig at man bruker den riktig. Under lønnsforhandlingene bør lønnsstatistikken derfor kun være et hjelpeverktøy. Det er den faktiske situasjonen til arbeidstaker som må stå i fokus. Du har flere andre kort på hånden enn tallene som framkommer i lønnsstatistikken og det er flere faktorer som påvirker din endelige lønn.

Lønnsstatistikken er en av våre mest populære og etterspurte medlemsfordeler. Vi takker med dette alle som svarte på undersøkelsen. Den kunne ikke eksistert uten deres bidrag!

For å få tilgang til AFAGs lønnsstatistikk må du være medlem i AFAG.

Du finner lønnsstatistikken ved å logge inn på dine lukkende medlemssider her.