Aktuelt | Sist oppdatert: 09.06.2021, 11:08

Lønnsstatistikken 2020 er tilgjengelig

Innrapporterte lønnstall fra AFAGs medlemmer per 01.09.2020 er nå tilgjengelige på våre lukkede medlemssider. 

Lønnsstatistikken er et viktig hjelpemiddel for medlemmene våre, uavhengig av hvilken sektor de tilhører. Gjennom lønnsstatistikken kan du finne svar på hvor lønnen din ligger i forhold til andre i bransjen og selv vurdere om lønnen du mottar er god, for lav eller normal. Videre kan lønnsstatistikken gi deg et godt anslag på hva du kan forvente i lønn om du er nyutdannet eller ønsker å bytte arbeidsplass. Slik kunnskap er nyttig å ta med seg inn i lønnsforhandlinger. Statistikken vil vise lønnsforskjeller mellom privat og offentlig sektor, og ulike geografiske områder i Norge, samt fange opp eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Hvor pålitelig statistikken er avhenger av hvor mange som svarer. Tallene blir mer pålitelige når flere svarer. Over 50 % av våre yrkesaktive medlemmer har fylt ut undersøkelsen. Tross god svarprosent, er majoriteten av respondentene arkitekter i privat sektor, deretter kommunal sektor. Denne fordelingen gjenspeiler vår medlemsmasse. Vi takker derfor alle som svarte på undersøkelsen og bidro til å ivareta en av våre mest populære og etterspurte medlemsfordeler. Samtidig oppfordrer vi flere fra offentlig sektor til å fylle ut lønnsundersøkelsen slik at framtidige lønnsstatistikker blir enda mer pålitelige.

Vi er glade for at det i år ble ny rekord i antall medlemmer som har svart på undersøkelsen. Tallenes tyngde og pålitelighet baserer seg i stor grad på hvor mange som svarer. Det betyr at når flere svarer, så blir tallene mer pålitelige. Lønnsstatistikken er en av våre mest populære og etterspurte medlemsfordeler. Vi takker med dette alle som svarte på undersøkelsen. Den kunne ikke eksistert uten deres bidrag!

For å få tilgang til AFAGs lønnsstatistikk må du være medlem i AFAG.

Du finner lønnsstatistikken ved å logge inn på dine lukkende medlemssider her.