Aktuelt | Publisert: 26.04.2023

Årets lønnsoppgjør i offentlig sektor nærmer seg

Tiden for årets lønnsoppgjør i statlig og kommunal sektor nærmer seg.

Frontfaget hadde meklingsfrist søndag 16. april. Søndag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene, som førte til streik fra mandag 17. april. Offentlig sektor setter i gang mot slutten av april. I år er det mellomoppgjør, hvilket betyr at partene kun forhandler lønnstillegg, og ikke andre bestemmelser i hovedtariffavtalene. Blir partene ikke enige innen fristen vil partene måtte møtes til mekling hos Riksmekler. Først dersom mekling heller ikke fører til en løsning, vil streik bli aktuelt.

For AFAGs medlemmer i staten blir den økonomiske rammen for oppgjøret forhandlet sentralt, mens fordelingen skjer lokalt.  Det innebærer at arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen forhandler om fordeling av hele lønnspotten, og om det skal legges til lokale midler. I kommunal sektor, med unntak av Oslo kommune, skjer forhandlingene lokalt. Partene kan bli enige om individuelle lønnstillegg til enkeltansatte, generelle tillegg til alle eller til grupper av ansatte. 

Lokale forhandlinger gir virksomhetene mulighet til å bruke lønn aktivt for å beholde og rekruttere ansatte med høy kompetanse.

Som medlem i AFAG, vil våre tillitsvalgte i virksomheten din forhandle lønn på vegne av deg. Derfor er det viktig at du alltid oppdaterer profilen din når du bytter arbeidsgiver, slik at du blir inkludert i lønnsforhandlingene på arbeidsplassen din.

I noen virksomheter har vi ikke en tillitsvalgt. Hvis det er tilfellet for deg, kan du kontakte oss for å få rådgivning i forkant av lønnsoppgjøret på arbeidsplassen din.

I Oslo kommune har Akademikernes medlemmer et sentralt lønnssystem. Et av de overordnede målene er å få på plass lokale og kollektive forhandlinger i kommunens virksomheter og etater. Siden årets oppgjør er et mellomoppgjør, vil ikke dette være aktuelt i år.

Oppstart for forhandlingene i kommunal sektor har blitt utsatt. Vi avventer ny oppstartsdato.

Viktige datoer for årets lønnsoppgjør

Stat
27. april, kl. 10: Oppstart forhandlinger
30. april (midnatt): Forhandlingsfrist
24. mai: Meklingsfrist

KS
27. april, kl. 12: Oppstart forhandlinger
30. april (midnatt): Forhandlingsfrist
24. mai: Meklingsfrist

Oslo kommune
27. april, kl. 10: Oppstart forhandlinger
30. april (midnatt): Forhandlingsfrist
24. mai: Meklingsfrist