Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:26

Ledighetstallene fra januar

AFAG registrerer stabile ledighetstall for januar sammenlignet med tall fra de siste månedene. Det totale ledighetstallet for arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter i januar er fremdeles lav på 116.

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter og interiørarkitekter i januar har gått ned med 2 sammenlignet med tallene fra desember. Antall ledige på markedet var 116 i januar, sammenlignet med henholdsvis 113 og 118 i november og desember. Antall delvis ledige arkitekter og interiørarkitekter har økt fra 36 til 40, mens det fremdeles kun er 7 ledige landskapsarkitekter på det offisielle markedet.

Tallene for januar 2018 markerer en god nedgang i ledighet sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I januar 2018 er det totalt 116 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot hele 183 i januar 2017. 

Se hele tabellen her. 
 
Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.