Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:25

Ledighetstallene fra August

AFAG registrerer en svak oppgang i arbeidsledigheten i august sammenlignet med tall fra juli og juni. 

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter og interiørarkitekter i august har steget med 3 personer siden juli. I august er det totale ledighetstallet på 138 mot 135 i juli. Antall delvis ledige har også økt fra fra 26 til 36. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er nå kun 7 ledige landskaparkitekter på markedet ifølge tallene fra NAV.

Tallene for august 2018 markerer en svak økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I august 2018 er det totalt 138 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 121 i august 2017. 

Se hele tabellen her.  

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.