Aktuelt | Sist oppdatert: 18.10.2023, 10:28

Ledighetstallene for september

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i september har økt til 380. Det er små endringer i ledighetstallene blant designere.

Økt arbeidsledighet blant arkitekter

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 377 i august til 380 i september.

Fra august til september har antallet helt ledige arkitekter sunket til 216, mens delvis ledige har økt til 151. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter sunket til 10 og delvis ledige har økt til fem.

Det totale antallet ledige arealplanleggere har økt til 11 helt ledige, mens delvis ledige holder seg på under fire. Det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere har sunket til 321. For produkt- og klesdesignere har tallet økt til 47.

Tallene for september 2023 viser en økning i ledighetstallene blant arkitekter og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i 2022. I september 2022 var det totalt 123 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 380 ledige i september 2023.

Sammenlignet med samme tid i fjor, er det totale antallet designere høyere i 2023. I september 2022 var det 197 ledige grafiske og multimediadesignere, mot 321 i september 2023. Antallet ledige produkt- og klesdesignere har økt fra 27 ledige i 2022 til 47 i 2023.

Antallet ledige arealplanleggere er noe høyere i år enn samme tidspunkt i fjor. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.