Aktuelt | Sist oppdatert: 06.10.2020, 11:42

Ledighetstallene for september

Arkitektenes fagforbund observerer en svak nedgang i ledighetstallene fra august til september. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i september var 499. 

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

AFAG observerer at det totale antallet ledige har sunket fra 565 i august til 499 i september. Vi ser positivt på utviklingen tross fortsatt høye ledighetstall blant arkitekter i Norge. 

Antallet helt ledige arkitekter har gått ned fra 276 i august til 210 i september. I samme tidsrom har antallet delvis ledige gått fra 276 til 273. I september var det 8 helt ledige landskapsarkitekter og 8 delvis ledige. Ledighetstallene for landskapsarkitekter har sunket jevnt etter utbruddet av koronaviruset, men er fortsatt høyere enn de har vært de siste årene. 

Tallene for september 2020 viser en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I september 2019 var det totalt 119 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 499 i september 2020. 

Vi gjør oppmerksom på om at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.