Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:25

Ledighetstallene for september

AFAG registrerer en nedgang i arbeidsledigheten i september sammenlignet med tall fra august.

Nedgang i arbeidsledighet

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter og interiørarkitekter i september har blitt redusert fra 138 i august til 127 i september. Antall delvis ledige har også blitt redusert med to personer, fra 36 i august til 34 i september. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 6 ledige landskaparkitekter på markedet i september ifølge tallene fra NAV.

Tallene for september 2018 markerer en svak økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I september 2018 er det totalt 127 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 118 i september 2017. 

Se hele tabellen her.  

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.