Aktuelt | Sist oppdatert: 03.11.2022, 15:10

Ledighetstallene for oktober

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i oktober har økt til 138. Ledighetstallene blant designere har økt noe, mens for planleggere har tallene sunket.

Økt arbeidsledighet blant arkitekter og designere, sunket ledighet blant planleggere

Det totale antallet ledige arkitekter har sunket økt fra 132 i september til 138 i oktober.

Fra september til oktober har antallet helt ledige arkitekter økt til 92, mens delvis ledige ligger fremdeles på 46. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter lagt seg under fire. Antallet delvis ledige har økt til fire.

I september 2021 begynte vi å registrere ledighetstall for planleggere og designere. Det totale antallet ledige arealplanleggere har redusert til fem helt ledige og antallet delvis ledige arealplanleggere har holdt seg under fire. Fra  september til oktober økte det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere seg til 207. For produkt- og klesdesignere har tallet gått ned til 23. 

Tallene for oktober 2022 viser en nedgang i ledighetstallene blant arkiteker og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I oktober 2021 var det totalt 172 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 138 i oktober 2022.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.