Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:15

Ledighetstallene for oktober

Arkitektenes fagforbund observerer en svak nedgang i ledighetstallene fra september til oktober. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i oktober var 448. 

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

AFAG observerer at det totale antallet ledige har sunket fra 499 i september til 448 i oktober. Vi ser positivt på utviklingen tross fortsatt høye ledighetstall blant arkitekter i Norge. 

Antallet helt ledige arkitekter har gått fra 210 i september til 217 i oktober. I samme tidsrom har antallet delvis ledige gått fra 273 til 220. I oktober var det 7 helt ledige landskapsarkitekter og 4 delvis ledige. Ledighetstallene for landskapsarkitekter har sunket jevnt etter utbruddet av koronaviruset, og ledighetstallene er nå på samme nivå som før pandemien.

Tallene for oktober 2020 viser en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I oktober 2019 var det totalt 129 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 448 i oktober 2020. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.