Aktuelt | Sist oppdatert: 05.12.2023, 12:02

Ledighetstallene for november

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 428 i september til 471 i november. Ledighetstallene har økt også blant designere.

Arbeidsledigheten blant arkitekter fortsetter å øke

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 428 i september til 471 i november. Ledighetstallene har økt også blant designere.

Fra oktober til november har antallet helt ledige arkitekter sunket fra 243 til 240, delvis ledige har økt fra 177 til 212. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter økt til 13 og delvis ledige har økt 6.

Det totale antallet ledige arealplanleggere har sunket til 6 helt ledige, delvis ledige har økt til 16.
Det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere har økt til 386.
For produkt- og klesdesignere har tallet økt til 63.

Tallene for november 2023 viser en økning i ledighetstallene blant arkitekter og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i 2022. I november 2022 var det totalt 155 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 471 ledige i november 2023.

Sammenlignet med samme tid i fjor, er det totale antallet designere høyere i 2023. I oktober 2022 var det 266 ledige grafiske og multimediadesignere, mot 449 i november 2023. Antallet ledige produkt- og klesdesignere har økt fra 32 ledige i 2022 til 63 i 2023.

Antallet ledige arealplanleggere er høyere i år enn samme tidspunkt i fjor.

 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.