Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:22

Ledighetstallene for november

AFAG registrerer stabile ledighetstall mellom oktober og november. Det totale antallet ledige arkitekter i november var 132. 

Stabile ledighetstall

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har sunket fra 85 i oktober til 81 i november. Antall delvis ledige arkitekter har steget fra 39 til 45 i den samme perioden. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 6 ledige landskaparkitekter på markedet i november ifølge tallene fra NAV.

Tallene for november 2019 markerer en nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I november 2019 var det totalt 132 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 148 i november 2018. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.