Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:13

Ledighetstallene for mars

Ledighetstallene har gått litt ned fra februar til mars. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i mars var 343. 

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

Det totale antallet ledige har sunket fra 350 i februar til 343 i mars, men antallet helt ledige arkitekter og delvis ledige landskapsarkitekter har økt.

Fra februar til mars har antallet helt ledige arkitekter økt til 182, mens delvis ledige har sunket fra 172 til 145. I samme tidsrom har helt ledige landskapsarkitekter gått fra 14 til 11. Antallet delvis ledige landskapsarkitekter ligger nå på 5.

Tallene for mars 2021 viser en nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I mars 2020 var det totalt 890 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 343 i mars 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.