Aktuelt | Sist oppdatert: 03.04.2020, 16:15

Ledighetstallene for mars

AFAG observerer en kraftig økning i antall arbeidsledige mellom februar og mars 2020. Det totale antallet ledige i mars var 890 mot 151 i februar.  

Kraftig oppgang i ledighetstallene 

Av naturlige grunner observerer AFAG at ledighetstallene har gått kraftig opp mellom februar og mars. Antall helt ledige arkitekter på markedet i mars var 890, mot 151 i februar. Dette tilsvarer en økning på 490 %. Antall delvis ledige i mars var 170, mot 39 i februar. Antall ledige landskapsarkitekter var 28 i mars, mot 5 i februar. 

Den sterke veksten er i all hovedsak en følge av koronaviruset. 

Vi gjør oppmerksom på om at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.