Aktuelt | Sist oppdatert: 15.06.2022, 11:08

Ledighetstallene for mai

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i mai har sunket til 104. Ledighetstallene blant designere og planleggere har også sunket.

Redusert arbeidsledighet blant arkitekter

Det totale antallet ledige har sunket fra 127 i april til 104 i mai.

Fra april til har antallet helt ledige arkitekter redusert til 63, mens delvis ledige har sunket fra 54 til 41. I samme tidsrom har antallet ledige landskapsarkitekter også sunket med under fire helt ledige og under fire delvis ledige landskapsarkitekter. 

I september 2021 begynte vi å registrere ledighetstall for planleggere og designere. Det totale antallet ledige arealplanleggere har sunket, med syv helt ledige og fire delvis ledige arealplanleggere. Fra april til mai sank det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere fra 213 til 182. For produkt- og klesdesignere har tallet gått ned til 38. Siden vi nylig har begynt å inkludere disse tallene, kan vi ikke kommentere på en mulig trend. 

Tallene for mai 2022 viser en nedgang i ledighetstallene blant arkiteker og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I mai 2021 var det totalt 264 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 104 i mai 2022.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.