Aktuelt | Sist oppdatert: 07.06.2021, 09:59

Ledighetstallene for mai

Ledighetstallene har gått ned fra april til mai. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i mai var 273. 

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

Det totale antallet ledige har sunket fra 317 i april til 273 i mai.

Fra april til mai har antallet helt ledige arkitekter redusert til 141, mens delvis ledige har sunket fra 139 til 123. I samme tidsrom har helt ledige landskapsarkitekter gått ned fra 11 til 9. Antallet delvis ledige landskapsarkitekter ligger på under 4.

Tallene for mai 2021 viser en betydelig nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I mai 2020 var det totalt 909 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 273 i mai 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.