Aktuelt | Publisert: 21.04.2021

Ledighetstallene for mai

Arkitektenes fagforbund observerer at det fortsatt er høye ledighetstall blant arkitekter i Norge. I mai var ledighetstallen på 892. Det er en svak nedgang fra april. 

Svak nedgang i helt ledige

Antallet helt ledige arkitekter har sunket fra 692 i mars til 306 i mai. I samme tidsrom har antallet delvis ledige steget fra 170 til 561. I mai er det 25 helt ledige landskapsarkitekter og 17 delvis ledige. Tallet for landskapsarkitekter har holdt seg jevnt etter utbruddet av koronaviruset. 

En økning i delvis ledige og en nedgang i helt ledige, kan vitne om at mange arkitekter er tilbake på jobb i redusert stilling. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.