Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:23

Ledighetstallene for mai

AFAG registrerer stabile ledighetstall mellom april og mai. Det totale antallet ledige arkitekter i mai var 134. 

Stabile ledighetstall 

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har holdt seg relativt stabilt på 90 siden april der tallet var på 85. Det er ingen endring i antall delvis ledige arkitekter mellom april og mai. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 8 ledige landskaparkitekter på markedet i mai ifølge tallene fra NAV.

Tallene for mai 2019 markerer en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I mai 2019 var det totalt 134 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 108 i mai 2018. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.