Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:25

Ledighetstallene for mai

AFAG registrerer en nedgang i arbeidsledigheten i mai sammenlignet med tall fra april. Det totale ledighetstallet for arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter i mai var på 108.

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter og interiørarkitekter i mai har ned med 6 personer siden april. I mai er det totale ledighetstallet på 108 mot 114 i april. Antall delvis ledige har gått ned fra 34 til 32. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er nå kun 4 ledige landskaparkitekter på markedet ifølge tallene fra NAV. 

Tallene for mai 2018 markerer en nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I mai 2018 er det totalt 108 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 125 i mai 2017.

Se hele tabellen her. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.