Aktuelt | Sist oppdatert: 04.08.2023, 13:16

Ledighetstallene for juni og juli

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i juli har sunket til 326. Ledighetstallene har økt blant designere.

Totalt redusert arbeidsledighet blant arkitekter, men flere helt ledige

Det totale antallet ledige arkitekter har sunket fra 340 i mai til 326 i juli.

Fra mai til juli har antallet helt ledige arkitekter økt til 228, mens delvis ledige har redusert til 98. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter økt til 12 og delvis ledige ligger på under fire.

Det totale antallet ledige arealplanleggere har økt til syv helt ledige, mens delvis ledige holder seg på under fire. Det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere har økt til 323. For produkt- og klesdesignere har tallet økt til 47.

Tallene for juli 2023 viser en økning i ledighetstallene blant arkiteker og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i 2022. I juli 2022 var det totalt 100 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 326 ledige i juli 2023. Økningen i antall ledige har pågått siden august 2022. Den største økningen skjedde fra februar til mars 2023.

Sammenlignet med samme tid i fjor, er det totale antallet designere høyere i 2023. I juli 2022 var det 180 ledige grafiske og multimediadesignere, mot 323 i juli 2023. Antallet ledige produkt- og klesdesignere har økt fra 35 ledige i 2022 til 47 i 2023.

Antallet ledige arealplanleggere er lavere i år enn samme tidspunkt i fjor. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.