Aktuelt | Sist oppdatert: 10.08.2021, 07:36

Ledighetstallene for juni

Ledighetstallene har gått ned fra mai til juni. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i juni var 256.

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

Det totale antallet ledige har sunket fra 273 i mai til 256 i juni.

Fra mai til juni har antallet helt ledige arkitekter redusert til 128, mens delvis ledige har sunket fra 123 til 120. I samme tidsrom har helt ledige landskapsarkitekter gått ned fra 9 til 8. Antallet delvis ledige landskapsarkitekter ligger på under 4.

Tallene for juni 2021 viser en betydelig nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I juni 2020 var det totalt 707 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 256 i juni 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.