Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:20

Ledighetstallene for juni

Arkitektenes fagforbund observerer at ledigheten blant arkitekter går gradvis nedover etter utbruddet av koronaviruset. I juni 2020 var det 696 ledige arkitekter på markedet i Norge. 

Nedgang i ledighetstallene

Antallet helt ledige arkitekter har sunket fra 306 i mai til 250 i juni. I samme tidsrom har antallet delvis ledige steget fra 561 til 427. I juni var det 19 helt ledige landskapsarkitekter og 11 delvis ledige. Ledighetstallene for landskapsarkitekter har sunket jevnt etter utbruddet av koronaviruset. Det totale antallet ledige har sunket fra 892 i mai til 696 i juni. Etter nedstengingen i Norge grunnet koronaviruset 12. mars observerte vi ledighetstall på 982 for april 2020, og vi ser optimistisk på nedgangen tross fortsatt høye ledighetstall. 

Tallene for juni 2020 viser en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I juni 2019 var det totalt 128 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 696 i juni 2020. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.