Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:23

Ledighetstallene for juni

AFAG registrerer stabile ledighetstall mellom mai og juni. Det totale antallet ledige arkitekter i juni var 128. 

Svak nedgang i helt ledige arkitekter

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har sunket noe med 83 ledige arkiter i juni mot 90 i mai. Det er en svak oppgang i antall ledige arkitekter med 40 i juni mot 36 i mai. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 5 ledige landskaparkitekter på markedet i juni ifølge tallene fra NAV.

Tallene for juni 2019 markerer en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I juni 2019 var det totalt 128 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 114 i juni 2018. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.