Aktuelt | Sist oppdatert: 19.08.2021, 13:10

Ledighetstallene for juli

Rapporten viser at antall ledige fortsatt går ned. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i juli var 245.

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

Det totale antallet ledige har sunket fra 256 i juni til 245 i juli.

Fra juni til juli har antallet helt ledige arkitekter økt til 166, mens delvis ledige har sunket fra 120 til 71. I samme tidsrom har helt ledige landskapsarkitekter holdt seg på 8. Antallet delvis ledige landskapsarkitekter ligger fremdeles på under 4.

Tallene for juli 2021 viser en nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I juli 2020 var det totalt 370 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 245 i juli 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.