Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:20

Ledighetstallene for juli

Arkitektenes fagforbund registrerer at ledighetstallene i sin helhet synker etter historisk høye tall i vår. Nedgangen skyldes en halvering av delvis ledige, mens antallet helt ledige har økt i juli. 

Nedgang i delvis ledige, økning i helt ledige

Vi observerer at det totale antallet ledige har sunket fra 696 i juni til 591 i juli. Vi ser positivt på utviklingen tross fortsatt høye ledighetstall blant arkitekter i Norge. 

Antallet helt ledige arkitekter har økt fra 250 i juni til 370 i juli. I samme tidsrom har antallet delvis ledige sunket fra 427 til 206. I juli var det 15 helt ledige landskapsarkitekter og 9 delvis ledige. Ledighetstallene for landskapsarkitekter har sunket jevnt etter utbruddet av koronaviruset. 

Tallene for juli 2020 viser en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I juli 2019 var det totalt 124 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 591 i juli 2020. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.